Περιγραφή Έργου

Η χρήση του νερού σε αρκετούς Δήμους στη διασυνοριακή περιοχή γίνεται με αρκετά προβλήματα που αφορούν κυρίως τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, την απώλεια του στο δίκτυο, τους κινδύνους υγείας σε περίπτωση μολυσματικών παραγόντων και την αλόγιστη σπατάλη του για άρδευση.

Η οδηγία-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υδάτινους πόρους εστιάζει στη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτινων πόρων μέσω της δημιουργίας ενός προστατευόμενου πλαισίου που αφορά την άντληση του νερού ως πόσιμο, την τιμή του νερού και την ανάπτυξη δράσεων που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση και τη διαχείριση. Παρόλα αυτά η οδηγία δεν προβλέπει ειδικές μεθοδολογίες και πρότυπες εφαρμογές για τα παραπάνω, ειδικά όσον αφορά το νερό που προορίζεται για τα αστικά κέντρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών που συμφωνούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν: τη συντήρηση των υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας, τη μείωση του κόστους χρήσης και διαχείρισης του πόσιμου νερού και του νερού που προορίζεται για άρδευση, την αποφυγή ατυχημάτων (διαρροή, μόλυνση), την ανάπτυξη αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες καθώς και τις βάσεις για ανάπτυξη μελλοντικών έργων υποδομής.

Οι άμεσα ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι οι κάτοικοι των συμμετέχοντων δήμων. Οι τοπικές αρχές θα ωφεληθούν και αυτές καθώς θα αποκτήσουν χρήσιμα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό. Πρόσθετα, το πρόγραμμα μπορεί να προσελκύσει τόσο ομάδες όσο και μεμονωμένα άτομα από άλλες περιοχές, οι οποίοι να εμπνευστούν και να καθοδηγηθούν από το παρόν έργο για μελλοντικά παρόμοια προγράμματα.

NewsLetter

Subscribe to our newsletter so you can receive all our news right into your email

Search the e-platform

Single Sign On Login Form

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 4 επισκέπτες και κανένα μέλος

porn