Καινοτομία

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι:

  • Οι κοινές μεθοδολογίες και εφαρμογές για τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού, η αποφυγή απωλειών και η διατήρηση της ποιότητας του νερού μέσα στο δίκτυο.
  • Η χαρτογράφηση του μητρώου προστατευόμενων περιοχών για την καταγραφή την υδάτινων πόρων (γεωτρήσεις) και χαρτογράφηση των πιέσεων που δέχονται στην λεκάνη απορροής.
  • Η πιλοτική εγκατάσταση και χρήση τηλεμετρικού ελέγχου (Δήμος Ωραιοκάστρου και Δήμος Blagoevgrad) για τον έλεγχο διαρροών, την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών μολυσματικών συμβάντων και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νερού.
  • Η βιώσιμη διαχείριση του νερού και η προστασία των υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης των τεχνολογιών ΤΠΕ.
  • Η μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους του πόσιμου νερού και του νερού της άρδευσης σε αστικές περιοχές.
  • Η έγκαιρη ανίχνευση και αποφυγή πιθανών ατυχημάτων (διαρροή, μόλυνση κτλ) και το αυξημένο αίσθημα ασφάλειας από μέρους των πολιτών.
  • Η εκπαίδευση του κοινού και των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στην προστασία των υδάτινων πόρων.
  • Η διαμόρφωση των απαιτούμενων συνθηκών για χρηματοδότηση μελλοντικών έργων υποδομής.
  • Η ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των επιχειρησιακών καθηκόντων των διευθύνσεων υδάτων ως απάντηση στην απαίτηση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα συμμορφωμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

NewsLetter

Subscribe to our newsletter so you can receive all our news right into your email

Search the e-platform

Single Sign On Login Form

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος

porn